Publications

 • Oosterhout, T. van., Veer, J. van der, & Bosselaar, H. (2014). Gepaste afstand gewenst. Over de relatie tussen overheid en burgerinitiatief. In Dam., M.J.E.M. van, Groen, E.A.J., Meurs, E.W.K., Pijnenborg, J., Oortgiesen, A., & Woude, W. van der (red.). Vertegenwoordigers in tijden van verandering. Jaarboek Vereniging van Griffiers 2014. Den Haag: Sdu.
 • Oosterhout, T. van, & Breij, B. (2014). Perspectieven op een langer arbeidsleven. Leiden: ILC Nederland.
 • Oosterhout, T. van, & Breij, B. (2014). Een langer arbeidsleven? Dat maken we zelf wel uit! In A.E. Bronner et al. (red.). Ontwikkelingen in het marktonderzoek: Jaarboek MartkOnderzoekAssociatie, dl. 39, pp. 189-199. Haarlem: SpaarenHout.
 • Oosterhout, T. van, & Breij, B. (2013). Een langer arbeidsleven? Drijfveren voor al of niet doorwerken. Leiden: ILC Zorg voor Later.
 • Oosterhout, T. van (2008). Georganiseerd wantrouwen. De praktijk van de Wmo. Weesp: Communication Concert.
 • Oosterhout, T. van & Toornvliet, T. (2008). Ouder dan ikzelf. Studie naar de haalbaarheid van een publiekscampagne voor een betere bewustwording van de zorg voor later. Weesp: Communication Concert.
 • Oosterhout, T. van, & Laarhoven, W. van (2004). Het gebruik van reststoffen van de voedings- en genotmiddelenindustrie in de veevoeding. Een verkennend onderzoek naar risicobeleving, risico’s en risicobeheersing. SIRNED: Ulvenhout.
 • 1998: Verbeelding aan de macht. Communicatiemetaforen bezielen de politieke werkelijkheid. In Waar geen wil is, is een argument. Over de macht van samenwerking. Ulvenhout: Co-Act Consult.
 • 1994: Het imago van de jeugdhulpverlening: voorzichtig positief. Opzet en resultaten van imago-onderzoek. In: Tijdschrift voor Jeugdhulpverlening en Jeugdwerk, p. X-XVI. Samen met Joke Willekes en Daniëlle de Jong.
 • Oosterhout, T. van (1993). Te hard rijden kost te veel. In: Roon, A.D. de & Middel, R. (red.). De Wereld van Postbus 51. Voorlichtingscampagnes van de overheid. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, p. 139-151.
 • Oosterhout, T. van (1993). Onmondig in Europa? In: Roon, A.D. de, & Middel, R. (red.). De Wereld van Postbus 51. Voorlichtingscampagnes van de overheid. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, p. 182-189.
 • Oosterhout, T. van (1993). Effectieve voorlichting. Efficiënt en goedkoop. In: ts. Comma, jaargang 5, nummer 9, p. 6-8.
 • Oosterhout, T. van (1992). Voorlichting smeermiddel voor vastgelopen democratie? In: Gemeentelijke magazine Ng, jaargang 46, nummer 7, p. 37-38.

Daarnaast was ik opdrachtgever voor de uitgaven:

 • Lycklama à Nijeholt, G. & Bommel, S. van (red.) (1996). Mannentaal is de norm, is vrouwentaal beter? Over gender en communicatie.
 • Lycklama à Nijeholt, G. (1995). Netwerkcommunicatie. Communiceren zonder structuur.

1 thought on “Publications”

 1. Geachte, Voor mijn studie aan de Univ Gent (BE) ben ik al weken aan het zoeken naar volgend boek:
  Lycklama à Nijeholt, G. & Bommel, S. van (red.) (1996). Mannentaal is de norm, is vrouwentaal beter? Over gender en communicatie.
  Kan U mij eventueel zeggen waar ik dit nog zou kunnen aankopen onder vorm van een hard kopie of elektronische vorm. Beste Dank.

  Reply

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.